Hoppa till innehåll

Styrelse

Styrelsen väljs av årsmötet och ansvarar för föreningens verksamhet, ekonomi och resultat.

Kontakta valberedningen om du är intresserad av ett styrelseuppdrag. 

Ordförande:
Mats Mathiasson 

Sekreterare:
Samuel Bondesson 

Kassör:
Mats Mathiasson 

Ledamöter:
Bertil Nordenberg, Markus Gunnman och Ulf Dahlberg 

Suppleanter:
Annika Gripenberg, Jörgen Olofsson, Elisabeth Green, Madelene Andersson och KG Gustafsson 

Revisorer:
Jan Bergetorp, Göran Persson 

Valberedning:
Bengt Jakobsson, Jan Halberg och Ante Lundgren 

Dokument

  • Föreningsstadgar

Stöd vår verksamhet

Vill du vara med och skapa bättre förutsättningar för en landsbygd med puls och en förening?