Vision

Alsens Bygdegårdsförening skall genom nya synsätt skapa goda förutsättningar för en pulserande landsbygd.

Bygdegården skall vara en väl anpassad lokal för allsidigt nyttjande i många olika sammanhang.

Bygdegårdsföreningen skall verka för att skapa förutsättningar för aktiviteter som tillgodoser alla bygdens innevånare i olika sammanhang och åldrar.