Historia

Bygdegården i Alsen uppfördes 1958 och har under dess drygt 50-åriga historia varit ett viktigt nav för ortens förenings- och nöjesliv.

I bygdegården bedrivs idag regelbundna dag- och kvällsverksamheter både i egen och i extern regi för barn och vuxna. Detta är ryggraden i bygdegården och det som skapar förutsättningar för en landsbygd med puls och en förening med en långsiktigt hållbar ekonomi.

Genom våra större arrangemang lockar vi människor från hela länet till Alsen. Alsens bygdegård är en uppskattad arrangör av danskvällar där just dansen får stå i centrum. Alsenrevyn med sin höga trivselfaktor utmanar de etablerade revyscenerna i Jämtland och spelas för utsålda hus under den mörka hösten.

Satsningar på ungdom är en viktig och naturlig del i bygdegården. Här skall ungdomarna känna sig hemma. Idéer och förslag som kommer från ungdomarna själva uppmuntras och stöttas.

Det lokala föreningslivet skapar gemenskap och framtidstro i den egna bygden. Därför samarbetar bygdegårdsföreningen med andra ideella föreningar samt med studieförbund och kommunen.

I bygdegården är ingenting omöjligt. Att vara lyhörd och tillmötesgående är viktigt för oss. Vår strävan är att utvecklas hela tiden och få många olika aktiviteter i våra lokaler.