Vår bidragsgivare

Alsens Bygdegård arbetar aktivt för att ständigt utveckla vår verksamhet. Vi vill skapa goda förutsättningar för en pulserande landsbygd. För att lyckas behövs stöd från aktörer som värnar om den jord som vi trampar!


Landsbygdsprogrammet!

2012 påbörjandes en renovering av Alsens Bygdegård som slutfördes i juni 2013. Då projektet blev dyrare än planerat skalades vissa delar av planerade åtgärder bort, däribland utbyte av yttertak ovanför ”Stora salen” och uteplats vid entrén. Uteplatsen slutförde föreningen själv med ideella krafter. Det som återstod var den nu genomförda takrenoveringen på byggnad för Stora Salen.

I planerna för den renovering som slutfördes 2012 fanns en förrådsutbyggnad. Denna del ströks från projektet då kostnaderna blev för stora. Avsaknaden av förrådsutrymme var stort och påverkade verksamheten genom
återkommande merarbete och kostnader. På grund av förvaringsproblem har bygdegården tvingats hyra in stolar och bord vid större arrangemang. Detta har medfört både kostnader och arbete som sliter på ideella krafter. Genom den nu genomförda utbyggnad kommer logistiken i byggnaden underlättas avsevärt.

 


jamtland_rgb_neg_r2
Sparbanksstiftelsen Jämtlands Län har skapat förutsättningar för oss att utveckla våra kulturella inslag.
Alsens Bygdegård vill tillsammans med Alsenrevyn tacka Sparbanksstiftelsen Jämtlands Län för deras stöd
till vår verksamhet.